Om undervisningen

Undervisningen finder sted i et lokale, indrettet til undervisning af børn. Undervisningen er eneundervisning, og er tilrettelagt præcist til jeres barn.  Det betyder, at jeres barn ikke bliver forstyrret af andre elever, og at I hele tiden ved nøjagtigt hvad er jeres barn er blevet undervist i og hvad er næste trin er.

Din rolle – din hjælp:

Når ens barn ikke kan følge med i skolen, føler man sig let utilstrækkelig og ved ikke hvad man skal gøre for at hjælpe sit barn. Når dit barn går til undervisning hos mig, er du altid med og er en aktiv del af undervisningen. Derfor ved du altid hvad undervisningen handler om, og du er langt bedre rustet til at hjælpe dit barn med læse og stavetræningen derhjemme. Den viden og indsigt du får som forældre, kan være en rigtig god hjælp, også i fremtiden.

Bogstavkursus:

Inden den egentlige læseundervisning begynder, er det vigtigt, at eleven føler sig helt fortrolig med det danske alfabet. Dette kursus er et kort og koncentreret forløb, der består af 5 undervisningsgange – skræddersyet til netop til jeres behov.

Modul 1:

Også kaldet ”Søde ord”, her arbejdes der med de 3 alfabeter (navn, form og lyd). Når disse er på plads har barnet forudsætningerne for at kunne begynde at læse. De første tekster er lydrette og med 2 bogstaver – når dette trin er på plads arbejdes der videre med lydrette ord med 3 og 4 bogstaver. I dette modul arbejder vi kun med de store bogstaver.

I modul 1 lærer barnet også om vokalernes forskellige lyde (hårde, korte og lange), stavelses deling og konsonantklynger. Der arbejdes med stavning sideløbende med læsningen.

I undervisningen bruger vi mange konkrete materialer, sang og musik.

Eksempel på en lydret sætning, hvor alle bogstaverne siger deres egen ”ægte” lyd:

Oda kan gå i bro.

Modul 2:

Også kaldet ”Drilleord” – de ikke lydrette ord. Langt de fleste ord i det danske sprog er ikke lydrette og er ofte grunden til at læsningen opleves som svær eller umulig. I dette modul tager vi derfor fat på de lyde i det danske sprog som ikke har deres eget bogstav og som derfor ofte driller, når barnet skal læse eller stave det. Det er i dette modul arbejdes der med de 120 mest brugte ord og de små bogstaver præsenteres.

Eksempel på en sætning, med drilleord:

Jeg vil ikke synge.

Umiddelbart en let sætning, men en sætning hvor vi udtaler bogstavernes lyde meget anderledes end deres ”ægte” lyd.

Også her vil undervisningen forgå et trin ad gangen og med mange spil og andre konkrete materialer.

Modul 3:

Også kaldet ”Drilleord 2”. I dette modul arbejdes der forsat med ikke-lydrette ord, samt stumme bogstaver og konsonantskift, og nu rettes fokus også mod det andet ben i læsningen; sprogforståelse. Altså at kunne forstå det læste.

Modul 4 

Også kaldet “Drilleord 3”. Her arbejdes med vokalrækker samt læserutine og læseforståelse.

Forudsætningerne for undervisningen

På alle fire moduler er forudsætningerne:

  • At eleven er motiveret og at en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve hver dag.
  • At eleven begynder på rette trin – er du i tvivl om hvilket trin dit barn er på kan vi altid aftale at mødes til en uforpligtende snak og en gratis læsetest.
  • At være ærlig og flittig er to egenskaber som er vigtige at have, når man skal have det optimale ud af en læringssituation. Dette gælder selvfølgelig også for mig.
Babyblues
DET ER GODT AT KUNNE LÆSE.