Alkalær

Alkalær er udviklet til børn der har svært ved at læse.

Hvis barnet er motiveret, undervisningen er systematisk og grundig og hvis barnet får den rette støtte og hjælp hjemmefra, kan alle børn kan blive fortrolige med sprogets lyde og kan komme til at læse. Alkalær er et system der ikke efterlader huller i det indlærte – et system der med garanti virker.

Det er ikke så vigtigt om dit barn kravler, går eller løber op ad læsetrappen, med Alkalær skal han/hun nok komme derop; et trin ad gangen. Sikkert og med meget gode resultater.

Alkalær-metoden er gennemprøvet og et resultatbaseret undervisningssystem hvor alle der har et sprog og et fungerende sanseapparat, kan lære at læse.

Hvis eleven har huller i det tidligere indlærte – emner som eleven er usikker på eller simpelthen ikke forstår, giver det helt sikkert problemer senere hen. Nogle elever finder selv den viden/læring der skal til, for at dække hullet, mens andre skal have hjælp til dette. Alkalær sikrer at dit barn ikke går til næste trin, før det forrige er lært. Huller dækkes ikke med ny og for svær indlæring – men eleven går i stedet ned ad trappen og arbejder på det trin hvor problemet opstod. Når hullet er lukket, går eleven igen op ad læsetrappen.

Både du og dit barn kan hele tiden følge med i på hvilket trin der arbejdes på og hvad næste trin indeholder.